لیفت ابروها با نخ

لیفت ابرو با نخ رو بیشتر بشناس!

لیفت ابرو با نخ لیفت ابرو با نخ تا به حال دقت کرده اید که شکل کلی ابروها چقدر روی صورتمان اثر می گذارد؟ آیا می دانستید بیشترین حالات بیانی صورت ما با ابروها رقم می خورد؟ به همین دلیل است که ابروها می توانند ظاهر ما را تعریف کنند! اگر خیلی پایین باشند، همیشه …

لیفت ابرو با نخ رو بیشتر بشناس! ادامه مطلب »